Всичко с етикет "тайна и загадки"

  • Информация
    Мистерията около Брауновия газ

    Българинът Илия Вълков, известен по света като Юл Браун (Yull Brown), създава генератор, който превръща обикновената вода в гориво. При...