Всичко с етикет "Северна Корея"

  • Антипропаганда
    Пропаганда / Propaganda (2012)

    Силен и противоречив “пропаганден” филм, който разглежда влиянието на западната визуална и консуматорска култура върху останалия свят...