Всичко с етикет "Писмо до Левски"

  • Антипропаганда
    Писмо до Левски

    Застроиха земята, Василе. Асфалтираха твойте мечти. А февруари се дръпна безсилен и се скри, по-виновен се скри....