Всичко с етикет "БВП"

  • Видеоклипове
    Брутно национално щастие

    Всички досега съществуващи международни индекси, като Брутен вътрешен продукт, Национален доход и т.н. измерват единствено финансовото състояние...