Какво е Съпротива

СъпротиваСъпротива е уеб сайт, в който търсещият човек може да открие своята алтернатива. Алтернатива на омагьосания кръг, в който се въртим и в който са попаднали и тези преди нас – омагьосаният кръг на Системата. От хилядолетия насам човечеството продължава да се развива във всеки възможен аспект от живота, но в социален план нещата някак са в застой. Сякаш забравихме каква е истинската ни същност и започнахме да правим опити да доминираме едни над други. Вероятно проблемът се крие в егото. То, което ни кара да искаме повече и повече, ни донесе просперитета, но също и падението. Стремежът за пари и власт доведе до повече страдания, войни, глад, бедност и смърт.  Малцина се самозабравиха дотолкова, че решиха, че могат да третират останалите като роби,  вкарвайки ги в една глобална игра на манипулация. Всяка една сфера от ежедневието ни бива контролирана. Всичко е устроено така, че да знаем толкова, колкото ни е “необходимо”.

Ако обаче се огледаме непредубедено наоколо, лесно стигаме да извода, че всяко нещо може да бъде изопачено, измислено, потулено, забравено, само и само да обслужва нечии интереси.  Ако се позамислим повече и отворим очите и ушите си, ще разберем, че всичко се прави само и единствено за пари, власт и надмощие…

„Най-безнадеждно поробен е този, който грешно смята, че е свободен.” – Гьоте

И е така. Точно когато стигнете до това ниво на познание и осъзнаете,  че живеем в една голяма добре подредена схема,  е много важно да запомните две прости неща. Първо – няма никакво значение кои всъщност са кукловодите.  Ако не бяха едни, щяха да са други, защото така е устроено класовото общество. Промяната няма да се случи с какъвто и да било преврат.  Ако изрежеш листата на един плевел, те отново ще порастнат. Трябва да го изкорениш. Тоест, нямаме нужда от промяна на властта, а от промяна на цялата система.

През всички епохи, за които имаме писмени сведения, а вероятно още от края на неолита, в света е имало три групи хора — висши, средни и низши. Делили са се по различен признак и са носили неизброимо много имена, а относителният им брой, както и съотношението им едни към други са се променяли с всяка епоха, но основната структура на обществото винаги е оставала същата. Дори след дълбоки катаклизми и привидно необратими поврати неизменно се е възстановявал същият модел, точно както жироскопът винаги се връща в изходно положение, независимо колко силно е бил тласнат в една или друга посока. Целите на тези три групи са напълно несъвместими. Целта на висшите е да останат там, където са. Целта на средните е да заемат мястото на висшите. Целта на низшите (когато имат такава),  защото сломени от робски труд, трудно ще намират време и сили, за да се замислят за нещо повече от всекидневните си грижи..  Да унищожат всички различия и да създадат общество, в което всички хора да са равни. Така в хода на събитията, цялата история в общи линии се повтаря една и съща борба. През продължителни периоди висшите са като че ли непоклатими, но рано или късно неизменно настъпва мигът, когато те или изгубват вяра в себе си, или “способността си”  да управляват компетентно или и двете. Тогава те биват свалени от средните, които привличат на своя страна низшите, като пред тях се представят за борци за свобода и справедливост. Веднага щом осъществят целта си, средните тласкат низшите обратно в старото им състояние на подчинение, а самите те стават висши. Не след дълго от една от двете групи или от двете заедно се обособява нова средна група и борбата започва отново. От трите групи единствено низшите никога, дори и временно, не постигат целта си.    Би било преувеличено да се твърди, че в цялата история не е имало никакъв напредък в материално отношение. Дори днес, в период на упадък, обикновеният човек живее физически по-добре, отколкото преди няколко века. Но никакво натрупване на блага, никакво демократизиране, никаква реформа или революция не са ни доближили и на милиметър от достигането на пълното човешко  равенство. А от гледна точка на низшите, нито една историческа промяна не е означавала нищо повече, освен промяна в имената на техните господари..

Из “1984” на Джордж Оруел

Второто нещо, което е от изключително значение, идва с думите на Айнщайн – „Не можем да разрешим проблем със същото ниво на мислене, с което сме го създали.”. Повечето хора  осъзнавайки измамата, в която живеем, стават гневни и агресивни, искат „злосторниците” да си платят за всичко. Важното в случая е  да осъзнаем, че в този етап на развитие, в който се намираме в момента, революцията, от която се нуждаем е единствено и само в нашето съзнание. Горният цитат от “1984” показва доста красноречиво до какво водят „истинските революции”. Тук на помощ идва Съпротивата.  Тя – инструментът на революцията, който ще ни помогне да достигнем до другото ниво на съзнание – ще ни даде най-ценното, от което се нуждаем – свободно знание. А най-парадоксалното е, че знанието всъщност е тук.  То не е скрито – „Само малките тайни трябва да бъдат крити. Големите тайни се пазят от обществената скептичност.”. Нека не бъдем скептици и невежи! Да отворим широко очите си за истината и да вземем живота си в ръце. Промяната започва от нас!