Всичко с етикет "Deutsche Bank"

  • Антипропаганда
    Oт Wall Street до Your Street

    Около 10 часа сутринта, 25 човешки фигури от картон в реални размери се появяват пред клон на...