• Моята учителка

    Контейнерите за боклук до блока – тук всяка сутрин идваше жена във вехти дрехи, слаба, не висока...

  • Вечния карнавал

    Сред мрака на нощи безкрайни мильони люде се тълпят и удрят морната си гръд в гранита на...

  • Приказка за стълбата

    Посветено на всички, които ще кажат: „Това не се отнася до мене!“ – Кой си ти? –...